Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

123. U chorych z oddziałów intensywnej terapii należy wdrażać postępowanie zapobiegające owrzodzeniom stresowym poprzez:

  • A. podawanie inhibitorów pompy protonowej.
  • B. prowadzenie chorych w śpiączce farmakologicznej w celu zmniejszenia stresu.
  • C. badanie kwaśności treści żołądkowej.
  • D. eradykację infekcji Helicobacter pylori.
  • E. wykonywanie testu na obecność infekcji HP i eradykację przy wynikach dodatnich.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań