Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

140. Przeciwko rozpoznaniu pozaszpitalnego zapalenia płuc przemawia:

  • A. brak tachykardii powyżej 100/min.
  • B. brak tachypnoe powyżej 24/min.
  • C. brak temperatury powyżej 38°C.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań