Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

151. Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące paracetamolu:

  • A. po podaniu doodbytniczym biodostępność leku jest niższa niż po podaniu doustnym.
  • B. lek ma działanie przeciwgorączkowe.
  • C. lek ma działanie przeciwzapalne.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań