Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

162. W głębokiej hipotermii jedynym pewnym objawem śmierci jest:

  • A. brak odruchów.
  • B. nieskuteczna resuscytacja pomimo ogrzania pacjenta.
  • C. brak odpowiedzi na defibrylację elektryczną.
  • D. szerokie sztywne źrenice.
  • E. brak spontanicznego oddechu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań