Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

13. Ropomocz jałowy – brak wzrostu bakterii na zwyczajnych pożywkach u chorego z leukocyturią może wskazywać na:

  • A. zakażenie prątkami gruźlicy.
  • B. zakażenie bakteriami beztlenowymi.
  • C. śródmiąższowe zapalenie nerek w wyniku przyjmowania fenacetyny.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań