Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

175. Jaki dokument określa zadania, zasady działania i organizację izb lekarskich oraz prawa i obowiązki ich członków?

  • A. Deklaracja o samorządzie lekarskim.
  • B. Ustawa o izbach lekarskich.
  • C. Rozporządzenie o Izbach Lekarskich.
  • D. Konstytucja RP.
  • E. Ustawa o związkach zawodowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań