Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

37. Charakterystycznym objawem niedoczynności kory nadnerczy nie jest:

  • A. ciemne zabarwienie skóry i śluzówek.
  • B. niedociśnienie ortostatyczne.
  • C. hipokaliemia.
  • D. hiponatremia.
  • E. utrata ciężaru ciała.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań