Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

76. Czynniki predysponujące do powstania położenia miednicowego to:

  • A. poród przedwczesny, mała masa ciała płodu.
  • B. nieprawidłowości zagnieżdżenia jaja płodowego w przypadku wad rozwojowych macicy.
  • C. wady rozwojowe płodu; wielo- lub małowodzie, ciąża wielopłodowa.
  • D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
  • E. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań