Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

82. Zespół Rokitansky’ego-Kűstera-Hansera charakteryzuje się:

  • A. wrodzonym brakiem macicy.
  • B. wrodzonym brakiem pochwy.
  • C. wrodzonym brakiem jajników.
  • D. wrodzonym brakiem pochwy, szczątkową macicą i jajowodem oraz obecnością jajników.
  • E. brakiem wrażliwości na androgeny i kariotypem 46 XY.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań