Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

85. Która z poniższych przyczyn może prowadzić zarówno do pierwotnego, jak i wtórnego braku miesiączki?

  • A. anorexia nervosa.
  • B. dysgenezja gonad.
  • C. zespół Ashermanna.
  • D. zespół Kallmanna.
  • E. zespół Sheehana.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań