Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

104. Dla rozpoznania złośliwego zespołu neuroleptycznego nie jest charakterystyczne stwierdzenie:

  • A. zaburzeń świadomości.
  • B. wzrostu napięcia mięśniowego.
  • C. spadku napięcia mięśniowego.
  • D. wzrostu temperatury ciała.
  • E. wzrostu aktywności fosfatazy kreatyninowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań