Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

116. Wskaż zdania, które charakteryzują prawidłowo wstrząśnienie mózgu:
1) jest to krótkotrwała utrata przytomności w wyniku urazu głowy, trwająca od kilku sekund do kilku godzin;
2) leczenie polega na nakłuciu lędźwiowym, które zmniejsza dokuczliwe bóle głowy;
3) powikłaniem wstrząśnienia może być udar niedokrwienny mózgu;
4) charakterystyczne dla wstrząśnienia mózgu są niepamięć wsteczna i niepamięć następcza;
5) ból i zawroty głowy, nudności i wymioty często utrzymują się kilka dni po urazie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2, 3
  • B. 1, 4, 5
  • C. 2, 4, 5
  • D. 2, 3, 4
  • E. 1, 2, 3
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań