Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

160. W jakim przedziale czasowym dochodzi do największej liczby zgonów /około połowy wszystkich zgonów/ spowodowanych zawałem mięśnia sercowego?

  • A. w pierwszych 4 godzinach od początku zawału.
  • B. w pierwszej dobie pozawałowej.
  • C. w pierwszym tygodniu pozawałowym.
  • D. w pierwszym miesiącu pozawałowym.
  • E. w pierwszym roku pozawałowym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań