Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

172. Prawo stanowi, iż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa i obowiązki pacjenta. Sprzeciw ten można wnieść do:

  • A. wojewody, który jest organem założycielskim zakładu opieki zdrowotnej.
  • B. komisji lekarskiej, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • C. Ministra Zdrowia.
  • D. dyrektora zakładu opieki zdrowotnej.
  • E. pacjent nie ma takiego prawa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań