Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

175. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej:

  • A. wyłącznie podczas wykonywania czynności służbowych.
  • B. w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.
  • C. gdy ustalone zostały zasady odpłatności.
  • D. zasady etyki nie regulują sytuacji, w których lekarz ma obowiązek udzielania pomocy.
  • E. w każdej sytuacji, gdy dotyczy to nieletniego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań