Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(207)

184. Renta socjalna nie zostanie przyznana, jeżeli całkowita niezdolność do pracy została spowodowana naruszeniem sprawności organizmu, które powstało:

  • A. przed ukończeniem 18. roku życia.
  • B. w czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia.
  • C. w czasie zatrudnienia.
  • D. w trakcie studiów doktoranckich.
  • E. w trakcie aspirantury naukowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań