Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

195. Do potencjalnych korzystnych efektów systematycznego wysiłku fizycznego u pacjentów uczestniczących w programie rehabilitacji kardiologicznej należy:
1) redukcja % zawartości tkanki tłuszczowej;
2) zwolnienie spoczynkowej akcji serca;
3) zwiększenie stężenia cholesterolu LDL i redukcja triglicerydów;
4) zmniejszenie ryzyka powtórnego zawału serca o ponad 70%;
5) lepsze samopoczucie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,5.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,2,4,5.
  • D. 1,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań