Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

24. Wskaż autoprzeciwciała najbardziej charakterystyczne dla zespołu Sjögrena (zespołu suchości):

  • A. czynnik reumatoidalny.
  • B. przeciwciała anty-dsDNA.
  • C. przeciwciała typu ANCA.
  • D. przeciwciała anty-SS-A, anty-SS-B.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań