Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

37.

Wskaż zdania prawdziwe dotyczące bloku prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB):

1) QRS jest poszerzony do >120ms;

2) zespół QRS typu rsR’ w odprowadzeniach V1-V2;

3) zespół QRS typu rsR’ w odprowadzeniach V5-V6;

4) jest wskazaniem do leczenia trombolitycznego w świeżym zawale mięśnia serca;

5) jest bezwzględnym wskazaniem do implantacji rozrusznika serca.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 1,2,4,5.
  • E. 1,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań