Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

204. Najskuteczniejszym lekiem przeciwpsychotycznym w leczeniu tzw. "schizofrenii lekoopornej" jest:

  • A. klozapina.
  • B. haloperidol
  • C. octan zuklopentiksolu.
  • D. olanzapina.
  • E. wszystkie z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań