Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

40. U dzieci i młodzieży nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się na podstawie wartości centylowych ciśnienia uwzględniających:
1) wiek;
2) płeć;
3) wartość centylową masy ciała;
4) wartość centylową wzrostu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,2.
  • D. 2,3,4.
  • E. 1,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań