Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

42. Do głównych objawów zespołu nefrytycznego u dzieci zalicza się:

  • A. białkomocz, krwinkomocz, wałeczkomocz, nadciśnienie tętnicze.
  • B. izolowany białkomocz.
  • C. białkomocz ortostatyczny, wałeczkomocz, krwiomocz.
  • D. białkomocz, krwinkomocz.
  • E. izolowany krwinkomocz.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań