Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

47. 12-letni chłopiec zgłosił się do lekarza z powodu występujących od kilku lat trudności i bólu podczas połykania, okresowych wymiotów treścią pokarmową, uczucia cofania się pokarmu oraz zgagi. Z wywiadu wynika, że dolegliwości nasiliły się w ciągu ostatniego tygodnia. W badaniu przedmiotowym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono niedobór masy ciała. W badaniu radiologicznym wykazano poszerzenie proksymalnego odcinka przełyku, zwężenie wpustu (objaw "ptasiego dzioba") oraz opóźnienie przechodzenia środka cieniującego do żołądka. Prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

  • A. agenezja przełyku.
  • B. zarośnięcie przełyku.
  • C. achalazja przełyku.
  • D. choroba refluksowa przełyku.
  • E. przerostowe zwężenie odźwiernika.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań