Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

61. Niemiarowość zatokowa jest częstym zjawiskiem fizjologicznym u dzieci i niejednokrotnie jest przyczyną skierowań tych dzieci do poradni kardiologicznej. Które z podanych niżej stwierdzeń dotyczących tej niemiarowości jest niewłaściwe?

  • A. niemiarowość zatokową rozpoznaje się, gdy w zapisie ekg różnice pomiędzy kolejnymi odstępami R-R są większe niż 0,08 s.
  • B. niemiarowość zatokowa nie świadczy o chorobie węzła zatokowo-przedsionkowego.
  • C. niemiarowość zatokowa u dzieci jest fizjologiczna, jeżeli zakres częstości rytmu serca mieści się w granicach normy dla wieku.
  • D. niemiarowość zatokowa związana jest z fazą oddechową - podczas wydechu następuje przyspieszenie, a podczas wdechu zwolnienie czynności serca.
  • E. przyczyną niemiarowości serca zatokowej jest między innymi obniżenie ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej podczas wdechu powodujące zwiększenie objętości krwi napływającej do prawego przedsionka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań