Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

88. Do pewnego rozpoznania ciąży upoważnia stwierdzenie następujących objawów:
1) powiększenie obwodu brzucha;
2) wysłuchanie czynności serca płodu;
3) wizualizacja płodu w badaniu ultrasonograficznym;
4) podwyższone stężenie gonodotropiny kosmówkowej;
5) podwyższone stężenie laktogenu łożyskowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań