Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

90. Dziewczynka lat 17 zgłosiła się do lekarza z powodu bólów w podbrzuszu. Pomimo prawidłowo rozwiniętych trzeciorzędowych cech płciowych, u pacjentki nigdy nie występowały krwawienia miesięczne. Które z poniższych rozpoznań należy brać pod uwagę w diagnostyce pacjentki?

  • A. macica jednorożna.
  • B. macica podwójna.
  • C. przegroda macicy.
  • D. róg lity szczątkowy macicy.
  • E. wrodzony brak szyjki macicy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań