Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

95. Wystąpienie zaburzeń funkcji poznawczych związane wyraźnie z epizodem udarowym, jest podstawą do rozpoznania:

  • A. choroby Alzheimera
  • B. choroby Parkinsona
  • C. otępienia wielozawałowego
  • D. choroby Huntingtona
  • E. choroby Picka
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań