Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

97. Który z poniższych objawów nie należy do typowego obrazu przedawkowania pochodnych benzodiazepin?

  • A. senność
  • B. afazja
  • C. ataksja
  • D. upośledzenie pamięci
  • E. depresja ośrodka oddechowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań