Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

112. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zapaleń trzustki:
1) jedną z najczęstszych przyczyn ostrego zapalenia trzustki jest spożycie alkoholu;
2) z przewlekłym zapaleniem trzustki wiąże się zwiększone ryzyko wystąpienia raka trzustki;
3) około 50% przypadków ostrego zapalenia trzustki ma ciężki przebieg;
4) podstawowym leczeniem chirurgicznym w przypadku ostrego martwiczego zapalenia trzustki jest operacja sposobem Whipple’a.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,3.
  • E. 1,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań