Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

114. W którym przypadku nie można założyć przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)?

  • A. w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze przełyku
  • B. w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze wpustu
  • C. w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze odźwiernika
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B, C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań