Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

119. Wskaż prawdziwe zdania dotyczące uwięźnięcia przepukliny brzusznej:
1) najczęściej uwięźnięciu ulega przepuklina pachwinowa;
2) w niektórych przypadkach uwięźnięciu ulega tylko ściana jelita;
3) przepuklina uwięźnięta zawsze prowadzi do niedrożności mechanicznej jelit;
4) do uwięźnięcia dochodzi najczęściej w nocy, w czasie snu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione
  • B. 1, 2, 4
  • C. 2, 4
  • D. 1, 2
  • E. 1, 2, 3
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań