Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

121. Chory zgłosił się na ostry dyżur chirurgiczny z powodu silnych dolegliwości bólowych okolicy odbytu utrzymujących się od 24 godzin, w badaniu fizykalnym stwierdzono chełboczący opór na lewo od odbytu, z zaczerwienioną, tkliwą palpacyjnie skórą pokrywającą zmianę. W wywiadzie nie stwierdzono żadnych chorób towarzyszących. Który z niżej wymienionych ropni zgodnie z klasyfikacją Cormana jest najbardziej prawdopodobny u tego chorego?

  • A. ropień międzyzwieraczowy
  • B. ropień kulszowo-odbytniczy
  • C. ropień nadzwieraczowy
  • D. ropień w zakrzepie brzeżnym odbytnicy
  • E. ropnie wymienione w A, B i C występują tak samo często
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań