Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

127. W leczeniu przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna stosuje się wszystkie poniższe metody, z wyjątkiem:

  • A. fistulotomii i drenażu
  • B. steroidoterapii
  • C. infliksimabu i adalimumabu
  • D. EUA (examination under anasthesia – badanie w znieczuleniu ogólnym) z założeniem luźnych setonów (non-cuting – nieprzecinających)
  • E. fistulektomii
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań