Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

139. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące szmerów niewinnych:

  • A. najczęściej są to szmery skurczowe.
  • B. są szmerami cichymi (nieprzekraczającymi 3/6 w skali Levinea).
  • C. stają się głośniejsze podczas płaczu, niepokoju.
  • D. zmieniają nasilenie przy zmianie pozycji ciała.
  • E. występują wyłącznie u dzieci w wieku przedszkolnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań