Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

166. Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia (NZK) u dorosłych jest:

  • A. asystolia.
  • B. migotanie komór.
  • C. czynność elektryczna serca bez tętna (PEA).
  • D. tachykardia.
  • E. tamponada serca.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań