Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

169. 75-letni mężczyzna przybywający do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) z powodu doznania urazu głowy i rany nad lewym okiem, bez utraty przytomności. Z wywiadu chorobowego wynika że pacjent leczy się z powodu migotania przedsionków i przyjmuje leki przeciwkrzepliwe. Jego GCS wynosi 15, HR niemiarowe: 75 – 80 uderzeń/min, ciśnienie tętnicze prawidłowe. Prawidłowe postępowanie w SOR jest następujące:

  • A. konsultacja neurochirurgiczna na początku.
  • B. wypisać do domu po 24-godz. obserwacji w SOR.
  • C. wykonać tomografię komputerową w czasie obserwacji w SOR.
  • D. zaopatrzyć ranę i wysłać pacjenta do domu.
  • E. przyjęcie na oddział kardiologiczny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań