Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

12. Do czynników ryzyka raka trzustki należą:
1) palenie tytoniu;
2) przewlekłe zapalenie trzustki;
3) ostre zapalenie trzustki;
4) predyspozycje genetyczne;
5) duże spożycie tłuszczu i mięsa;
6) cukrzyca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,3,5.
  • C. 1,4,5,6.
  • D. 1,2,3,4,5.
  • E. 1,2,4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań