Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

20. Do leków zaburzających przepływ krwi przez nerki należą:

  • A. niesteroidowe leki przeciwzapalne.
  • B. inhibitory ACE.
  • C. cyklosporyna.
  • D. blokery receptora AT1 angiotensyny.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań