Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

21.

Ostre uszkodzenie nerek (AKI):

  • A. powoduje wzrost śmiertelności.
  • B. może powodować schyłkową niewydolność nerek nawet u 10% chorych.
  • C. może być całkowicie odwracalne.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań