Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

24. W jakiej jednostce chorobowej znajduje zastosowanie terapia resynchronizująca serca (CRT)?

  • A. ostry zespół wieńcowy.
  • B. nadciśnienie tętnicze.
  • C. niewydolność serca.
  • D. migotanie przedsionków.
  • E. stenoza zastawki aortalnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań