Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

39.

W reumatoidalnym zapaleniu stawów lekiem modyfikującym pierwszego rzutu jest/są:

  • A. glikokortykosteroidy
  • B. niesteroidowe leki przeciwzapalne
  • C. acetaminofen (paracetamol)
  • D. metotreksat
  • E. leki biologiczne o aktywności antycytokinowej anty-TNFα
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań