Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

61. Do objawów posocznicy u noworodka należą:
1) gorączka;
2) hipotermia;
3) zaburzenia oddychania;
4) żółtaczka;
5) hepatomegalia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,3.
  • D. 1,3,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań