Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

67. W skali Apgar ocenia się pięć parametrów klinicznych, do których nie należy:

  • A. czynność układu pokarmowego (oddanie smółki).
  • B. czynność układu krążenia (akcja serca).
  • C. czynność oddechowa (wysiłek oddechowy).
  • D. zabarwienie powłok skórnych.
  • E. napięcie mięśniowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań