Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

76. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące zasad działania wkładki wewnątrzmacicznej:

  • A. jony miedzi nasilają syntezę prostaglandyn w endometrium, w wyniku czego spowolniony jest transport komórki jajowej.
  • B. skutkiem spowolnionego transportu jest to, że komórka jajowa nie dociera do jamy macicy.
  • C. jony miedzi uwolnione z wkładki promują przemiany wydzielnicze w stosunku do dnia cyklu.
  • D. żadne ze stwierdzeń A,B,C nie jest błędne.
  • E. każde ze stwierdzeń A,B,C jest błędne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań