Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

97. Dla rozpoznania zaburzenia stresowego pourazowego (według ICD-10) konieczne jest stwierdzenie:

  • A. opóźnienia lub przedłużenia reakcji na wydarzenie.
  • B. zagrażającego lub katastrofalnego charakteru zdarzenia.
  • C. osobowościowych czynników predysponujących.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań