Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

99. Którego z niżej wymienionych nie zalicza się do bezsenności?

  • A. trudności z zasypianiem
  • B. trudności w utrzymaniu snu
  • C. bezdechu sennego
  • D. zbyt wczesnego budzenia się
  • E. odczuwania braku wypoczynku po śnie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań