Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

108. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące przetaczania preparatów krwiopochodnych ze wskazań nagłych. (KKCz – Koncentrat Krwinek Czerwonych, FFP – Osocze Świeżo Mrożone).

  • A. w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość podania choremu KKCz grupy AB, bez próby zgodności i bez znajomości grupy krwi biorcy
  • B. w przypadku ciężarnych bez badania zgodności i bez znajomości grupy krwi biorcy możliwe jest podanie jedynie KKCz grupy 0 Rh (+)
  • C. w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość podania choremu FFP grupy AB, bez próby zgodności i bez znajomości grupy krwi biorcy
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i C
  • E. bez poznania grupy krwi biorcy nie można podawać preparatów krwiopochodnych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań