Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

112. Jakie postępowanie wydaje się być optymalne w przypadku stwierdzenia jednoczasowo 3 guzów jelita grubego lokalizowanych odpowiednio we wstępnicy, poprzecznicy i zstępnicy, przy założeniu, że są to gruczolakoraki, a stopień zaawansowania choroby nie przekracza dla żadnego z nich T3NXM0?

  • A. endoskopowa polipektomia
  • B. Przezodbytowa Mikrochirurgia Endoskopowa (TEM)
  • C. kolektomia
  • D. endoskopowe założenie protezy
  • E. leczenie paliatywne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań