Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

127. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące anginy brzusznej:
1) jest spowodowana zwężeniem lub niedrożnością naczyń trzewnych;
2) najczęstszą przyczyną jest miażdżycowe zwężenie lub niedrożność tętnicy krezkowej górnej;
3) najczęstszą przyczyną jest przerost włóknisto-mięśniowy ściany tętnic oraz choroba Burgera;
4) w obrazie klinicznym dominuje wychudzenie chorego, ból kolkowy w nadbrzuszu po posiłkach z towarzyszącymi biegunkami;
5) jest to choroba rzadko dająca objawy ze względu na liczne połączenia naczyń trzewnych z tętnicą biodrową wewnętrzną.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1, 2, 4, 5
  • C. 1, 2, 5
  • D. 3, 4, 5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań