Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

150. Przyczyną tachykardii nie jest:

  • A. wysiłek, stres.
  • B. niedoczynność tarczycy, sen.
  • C. gorączka, wstrząs septyczny.
  • D. nadczynność tarczycy, ból.
  • E. wszystkie wymienione mogą być przyczyną tachykardii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań